Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie door Joshua Rood, handelt onder de naam: Joshua Rood Fotografische Vormgeving.
Bij het boeken van een fotoshoot gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Joshua Rood Fotografische Vormgeving. Deze zijn hieronder na te lezen.
Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen
Joshua Rood Fotografische Vormgeving
Website: www.joshuarood.com
Telefoon : +31 (0)6 24780069
Kvk : 321475520000
BTW:  NL 1915.88.921
Offertes
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de offerte staan het geschatte aantal uren omschreven. Bij de opdracht zijn de foto’s op hoge resolutie zonder watermerk inbegrepen.
De prijzen genoemd in offertes zijn 48 uur geldig. Alle genoemde prijzen in offertes zijn exclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.
Nadat telefonisch of per mail is aangegeven dat men definitief van een offerte gebruik wenst te maken en deze offerte vervolgens getekend binnen 48 uur na verzenden retour is gestuurd, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende datum en het afgesproken aantal uren definitief in de agenda gezet en gereserveerd. Met het tekenen van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met het achteraf betalen van het bedrag genoemd in de offerte en met het reserveren van de vermelde datum. De datum voor de fotografie wordt enkel gereserveerd na het getekend toesturen van de offerte. Zonder het toesturen van de getekende offerte wordt de dag dus niet gereserveerd.
Locaties
Voor alle fotografie op locatie geldt: Men is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Joshua Rood Fotografische Vormgeving denkt uiteraard graag mee en kan daar uiteraard in meedenken en adviseren. Let er op om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien u in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken.
Indien een bepaalde locatie gewenst is tbv de fotoshoot, is de klant verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. De klant is tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang.
Levering fotomateriaal
De bewerkte foto’s worden in lage resolutie (lr) in jpg, binnen 7 dagen geleverd, zodat men een keuze kan maken uit de foto’s voor de te ontvangen beelden in hoge resolutie in psd- of, indien gewenst, in een ander digitaal formaat.
Bij nieuwe klanten zullen eenmalig foto's pas geleverd worden na ontvangst van de volledige betaling.

De beeldselectie van de fotografie wordt door Joshua Rood Fotografische Vormgeving gedaan. Alle foto`s worden naar gebruikelijke normen bewerkt, zoals dat nodig is bij RAW bestanden op de voor Joshua Rood Fotografische Vormgeving typerende wijze van bewerken.
Foto`s kunnen eventueel een aanvullende bewerking krijgen. Het wordt door de fotograaf bepaald welke foto’s hier voor in aanmerking komen en welke bewerkingen dit zijn. Ruwe bestanden worden niet geleverd, aangezien het eindresultaat na editen het eindproduct is, uiteraard op de hoogste mogelijke resolutie in jpg en zo groot mogelijk.
Foto’s en gebruik (zie ook auteursrecht)
Aangekocht beeldmateriaal mag worden gebruikt voor het daartoe bestemde en van te voren overeengekomen doel. Reklamefoto’s  mogen gebruikt worden op social media door zowel klant als fotograaf als promotiemateriaal. Dit uiteraard na de afgesproken publicatiedatum van de eventueel gebruiken producten zoals kleding tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken.
Auteursrecht :
Auteursrecht van de foto’s 
–       Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf.
–       Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen, de aangeleverde nabewerkte foto’s mogen wel gedeeld worden op social media..
–      Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.
–      De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal dan de foto’s niet gebruiken.
–     De klant mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen. Hierbij dient ten alle tijden vermeld te worden : Foto’s gemaakt door Joshua Rood Fotografische Vormgeving naast vermelding van de website: www.joshuarood.com
Meefotograferen
Er zullen naast de fotograaf geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betreffende opdracht. Overige personen in de hoedanigheid van gasten of familie is het toegestaan te fotograferen, echter zonder daarbij de fotograaf te hinderen of de door de fotograaf opgezette poses en settings e.d. ‘mee’ te fotograferen.
Het is fotograaf toegestaan een derde mee te nemen in de hoedanigheid van assistent, stagiair of 2nd shooter. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en dit brengt geen extra kosten met zich mee voor de klant.

Eigendom Foto’s
Foto’s uit de reportage mogen door Joshua Rood Fotografische Vormgeving gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten. Bijvoorbeeld in de portfolio op de website. Joshua Rood Fotografische Vormgeving blijft eigenaar van de door hem gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.

Bewaren bestanden
De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso minstens een tweetal maanden bewaard vanaf het moment van versturen van de foto’s en het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up!
Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.
Wijze van betalen
Betaling na ontvangt van de factuur, binnen 2 weken na factuurdatum, tenzij anders vooraf is overeengekomen op IBAN NL97RABO0106372777 t.n.v. Joshua Rood

Technische problemen.
Joshua Rood Fotografische Vormgeving zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Canon met twee camera’s en diverse lenzen in het meest hoogwaardige segment. Er is dus altijd een back up aanwezig van apparatuur. Joshua Rood Fotografische Vormgeving schrijft de bestanden na de fotoshoot tweezijdig weg op twee harddiscs voor een gedegen risicospreiding.
Joshua Rood Fotografische Vormgeving is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. Bij technische problemen is de fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van fotograaf uitgesloten.
Extra kosten:
Parkeren
Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de fotoshoot, dan zal er een vergunning worden geregeld voor fotograaf. Op deze manier wordt voorkomen dat fotograaf de auto eerst op grote afstand moet parkeren en hierop moet worden gewacht.  Als er betaald geparkeerd moet worden zal de fotograaf gebruik maken van Park Mobile indien mogelijk en de kosten achteraf in rekening brengen.
Annulering en/of ziekte
Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u zsm op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:
1) Joshua Rood Fotografische Vormgeving stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder.  Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend echter Joshua Rood Fotografische Vormgeving beschikt over een uitgebreid netwerk van fotografen die voor vervanging zorg kunnen dragen.
2) U heeft het recht het contract te ontbinden.
In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.
Wanneer vanuit de klant een opdracht wordt afgezegd in een tijdsbestek van 3 dagen of korter voor de geplande datum van fotografie dan zal een bedrag van €350 in rekening worden gebracht voor de tot dan toe gemaakte onkosten zoals voorbereidingen en de eventueel gemiste opdrachten die op deze datum uitgevoerd hadden kunnen worden door Joshua Rood Fotografische Vormgeving.
Onmacht
In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen of door het aanbieden van een van de vervangende fotografen. Indien men kiest voor een terugbetaling zal deze binnen 10 werkdagen na annulering geschieden.
Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of ongeval zal de opdracht voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. Bruidspaar kan fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreken stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.
Privacy en persoonsgegevens
De fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie afspraken, contract & persoonsgegevens wordt enkel gedeeld met een vervangende fotograaf.
Het plaatsen van een opdracht betekent dat u instemt voor het gebruik van de door fotograaf gemaakte foto’s door fotograaf op maar niet beperkt tot blog, website, portfolio, tentoonstelling en/of reclame materiaal. Indien klant dit wenst is het mogelijk dat fotograaf geen namen in de bestandsnamen en op het blog gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen als in google op de namen van klant wordt gegoogled.

Aanvullende informatie
De reiskosten zijn €0,28 per gemaakte kilometer tenzij van te voren anders is afgesproken.
In principe wordt na fashion shoots per setting een enkele foto als hoofdfoto uitgezocht door de fotograaf, in samenwerking met de klant, tenzij nadrukkelijk en van te voren anders wordt afgesproken door zowel klant als fotograaf. Deze foto zal daarna tot in de puntjes worden nabewerkt en klaargemaakt voor promotiedoeleinden. Tegen een meerprijs zijn daarna nog eventueel meerdere foto's bij te bestellen.
Gemaakte uren worden onderverdeeld in dagdelen. Vanaf 9:00 tot lunchtijd en vanaf lunchtijd tot de avond zijn twee afzonderlijke dagdelen. Als er bijvoorbeeld een uur is gefotografeerd dan wordt niet een uur maar een dagdeel berekend omdat er verder op dat dagdeel geen opdrachten meer aangenomen kunnen worden en het grootste deel van de opdracht bestaat uit de nabewerking van de foto’s, welke gedaan zullen worden op een tijdstip dat bepaald wordt door Joshua Rood Fotografische Vormgeving.
Bij langer dan 4 uur werk zal er voor de fotograaf voor eten en drinken worden gezorgd. Indien de fotograaf ook in de avond aanwezig is zal er voor de fotograaf voor een voedzame maaltijd worden gezorgd.
Alle details zoals adressen, waar te starten met fotografie etc., worden uiterlijk een week voor de fotoshoot nogmaals doorgesproken met de fotograaf, om eventuele wijzigingen door te geven.
Disclaimer
Joshua Rood Fotografische Vormgeving is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Joshua Rood Fotografische Vormgeving geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van zijn diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens die voortomen uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Joshua Rood Fotografische Vormgeving en zijn personeel en/ of stagiars en assistent(en).